Hva er GDPR?

GDPR er en regulering i forhold til å sikre at personvern / data som knyttes til en konkret person blir ivaretatt på beste måte. Personopplysninger er opplysninger eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navnet ditt, adressen din,...