E-post sendes mellom brukere via e-posttjenere eller SMTP-tjenere.
Elektronisk post eller e-mail er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk.