SSL (Secure Sockets Layer) brukes som digital legitimasjon som sikrer kommunikasjonen på Internettet.
Et digitalt sertifikat utstedes til en person, organisasjon eller program og eller andre enheter som har en unik identitet.