Dette gjør det tryggere for alle som ferdes på internet.
Raskere ytelse.
Bedre rangering på Google.

For å nevne noe.

Hva er HTTPS?
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) forteller deg at trafikken til og fra nettsiden er kryptert med et sertifikat, dette beskytter både bruker og eier av nettsiden tapping av informasjon som sendes til og fra nettsiden.